An Giang

 An Giang là tỉnh nằm trong tứ giác Long Xuyên, có dân số đông nhất và diện tích đứng thứ 4 Tây Nam Bộ (sau tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau và tỉnh Long An)  (còn gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long). Việt Nam.
Tháng 7 năm 2013, An Giang là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc. Thành phố Long Xuyên nằm bên bờ sông Hậu, có truyền thống văn hóa đặc trưng của một thành phố miền Tây với chợ nổi trên sông và nhiều di tích thắng cảnh khác. Thành phố Châu Đốc là thành phố biên giới, nổi tiếng với cụm di tích và thắng cảnh ở núi Sam. Hiện nay, tỉnh lỵ tỉnh An Giang được đặt tại thành phố Long Xuyên.
An Giang Google Map 2016.